LPEU/2020/735 COM(2020)764 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v rámci spoločného výboru zriadeného Euro-stredomorskou dohodou o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
COM(2020)-764---Jordánsko-final.pdf 687 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať