LPEU/2020/699 COM(2020)715 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní a správe smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/14/ES z 8. mája 2000 týkajúcej sa aproximácie právnych predpisov členských štátov vzhľadom na emisiu hluku v prostredí pochádzajúcu zo zariadení používaných vo voľnom priestranstve

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
navrh-predbezneho-stanoviska-k-sprave-smernica-hluk-2000-14-ES-COM(2020)-699-final.docx 24 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať