LPEU/2020/66 COM(2020)80 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa stanovuje rámec na dosiahnutie klimatickej neutrality a mení nariadenie (EÚ) 2018/1999 (európsky klimatický predpis)

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
02_Predkladacia_sprava.DOCX 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
03_Predbežné-stanovisko_vlastný-materiál_po-PPK_final.docx 42 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
6_Analyza-vplyvov-na-podnikatelske-prostredie.docx 88 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
7_Analyza-vplyvov-na-zivotne-prostredie.docx 27 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
8_Analyza-socialnych-vplyvov.docx 52 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Návrh-nariadenia_Európsky-klimatický-predpis_EN.PDF 1 MB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Návrh-nariadenia_Európsky-klimatický-predpis_SK.PDF 1022 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 33 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 33 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 28 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Finálne-predbežné-stanovisko_Európsky-klimatický-predpis.docx 46 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať