LPEU/2020/656 COM(2020)677 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE O ZÁRUKÁCH KRYTÝCH VŠEOBECNÝM ROZPOČTOM Situácia k 31. decembru 2019

Nie je pridaný žiadny dokument k materialu
Nie je pridaný žiadny dokument k materialu