LPEU/2020/644 COM(2020)661 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Tretia správa o pokroku dosiahnutom v boji proti obchodovaniu s ľuďmi (2020), ako sa to vyžaduje podľa článku 20 smernice 2011/36/EÚ o prevencii obchodovania s ľuď...

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
stanovisko_MŠVVaŠSR.docx 15 kB Stanovisko Prevziať Prevziať