LPEU/2020/636 COM(2020)663 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV o stratégii EÚ na zníženie emisií metánu

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbežné-stanovisko-k-návrhu-s-ND_na-web-(2).docx 23 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať