LPEU/2020/582 COM(2020)593 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o trhoch s kryptoaktívami a o zmene smernice (EÚ) 2019/1937

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
00_Obal.docx 12 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
02_Navrh-nariadenia.pdf 1 MB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
04_Podnikatelia_vplyvy.docx 22 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
05_Predkladacia-správa.docx 14 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
06_PPK_MF-SR_riadne-predbežné-stanovisko-k-návrhu-nariadenia-o-trhoch-s-kryptoaktívami-a-o-zmene-smernice.doc 35 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 24 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 28 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
03_Predbezne_stanovisko_MiCA.doc 130 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať