LPEU/2020/572 *COM(2020)578 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV o vykonávaní makroregionálnych stratégií EÚ

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbezne-stanovisko_makroreg.strategie_final.rtf 149 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať