LPEU/2020/557 COM(2020)562 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Ambicióznejšie klimatické ciele pre Európu na rok 2030. Investícia do klimaticky neutrálnej budúcnosti v prospech našich občanov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
predkladacia_sprava-_Oznamenie-Komisie_ciele-2030.docx 30 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Predbežné-stanovisko_k-oznámeniu-Komisie-Ambicióznejšie-klimatické-ciele-pre-Európu-na-rok-2030.docx 48 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 22 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 26 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Finálne-predbežné-stanovisko.pdf 755 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať