LPEU/2020/444 COM(2020)357 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať na zasadnutí Výboru pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu zriadeného Dohodou o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej, pokiaľ ide o aktualizáciu prílohy XIII (Aproximácia právnych predpisov upravujúcich colnú oblasť) k dohode

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
st10103.sk20.docx 98 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
st10103-ad01.sk20.docx 96 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
vlastnymat-Gruzinsko_aproximácia-col-predpisov.docx 25 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať