LPEU/2020/415 COM(2020)606 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Protidrogový program a akčný plán EÚ na boj proti drogám na roky 2021 – 2025

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
stanovisko_MVSR.docx 17 kB Stanovisko Prevziať Prevziať