LPEU/2020/41 COM(2020)53 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore pre colnú spoluprácu zriadenom na základe Dohody medzi Európskou úniou a Novým Zélandom o spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach, pokiaľ ide o prijatie rokovacieho poriadku Spoločného výboru pre colnú spoluprácu

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
MF_SR_Predbežné-stanovisko_Prijatie-rokovacieho-poriadku---EU-Nový-Zéland-dohoda-v-colných-otázkach_final.docx 25 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať
st06085.en20.pdf 363 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
st06085.sk20.pdf 467 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
st06085-ad01.en20.pdf 358 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
st06085-ad01.sk20.pdf 433 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať