LPEU/2020/400 COM(2020)319 Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa mení rozhodnutie 2003/76/ES, ktorým sa ustanovujú opatrenia potrebné na vykonávanie protokolu tvoriaceho prílohu k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva o finančných následkoch uplynutia platnosti zmluvy o založení ESUO a o Výskumnom fonde uhlia a ocele

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
stanovisko_MŠVVaŠSR.docx 14 kB Stanovisko Prevziať Prevziať
LPEU-2020-400.docx 17 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať