LPEU/2020/378 COM(2020)292 Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2017/1855, ktorým sa Rumunsku povoľuje uplatňovať osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 287 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
2020_07_08_Predbezne-stanovisko_RO_obrat.docx 25 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať