LPEU/2020/366 COM(2020)298 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Dlhodobá prognóza budúcich peňažných tokov do rozpočtu a z rozpočtu EÚ (2021 – 2025)

Nie je pridaný žiadny dokument k materialu
Nie je pridaný žiadny dokument k materialu