LPEU/2020/354 COM(2020)262 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Ďalší postup pri zosúlaďovaní acquis bývalého tretieho piliera s pravidlami ochrany údajov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
stanovisko_MVSR.docx 17 kB Stanovisko Prevziať Prevziať