LPEU/2020/275 COM(2020)451 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o mimoriadne dodatočné zdroje a vykonávacie opatrenia v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanost...

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbezne-stanovisko_VN-React-EU_final.rtf 180 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať