LPEU/2020/20 COM(2020)29 Návrh ROZHODNUTIE RADY o obnovení Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a vládou Indickej republiky

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
stanovisko_MŠVVaŠSR.docx 15 kB Stanovisko Prevziať Prevziať