LPEU/2020/142 COM(2020)146 Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF/2020/000 TA 2020 – Technická pomoc na podnet Komisie)

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
stanovisko_MFSR.docx 16 kB Stanovisko Prevziať Prevziať