LPEU/2020/116 COM(2020)171 Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2020/265, pokiaľ ide o úpravy súm mobilizovaných z nástroja flexibility na rok 2020 s cieľom použiť ich v oblasti migrácie, prí...

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
PS_FI_GR_COVID19_-2020.doc 46 kB Stanovisko Prevziať Prevziať