LPEU/2020/105 COM(2020)140 Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2020/265, pokiaľ ide o úpravy súm mobilizovaných z nástroja flexibility na rok 2020 s cieľom použiť ich v oblasti migrácie, prí...

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
stanovisko_MFSR.docx 16 kB Stanovisko Prevziať Prevziať
PS_FI_GR_DAB1_COVID19_-2020.doc 49 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať