LPEU/2019/98 COM(2019)105 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v spoločnom výbore zriadenom Dohodou o strategickom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Japo...

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
stanovisko_MZVEZ SR.docx 15 kB Stanovisko Prevziať Prevziať