LPEU/2019/77 COM(2019)74 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Rade pre pridruženie medzi EÚ a Ukrajinou k zmene prílohy XXVII k Dohode o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstv...

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
stanovisko_MZVEZ SR.docx 17 kB Stanovisko Prevziať Prevziať