LPEU/2019/563 COM(2019)490 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV o hodnotení programu Spotrebitelia na roky 2014 – 2020 v polovici trvania

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
stanovisko_MHSR.docx 16 kB Stanovisko Prevziať Prevziať