LPEU/2019/562 COM(2019)594 NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU č. 5 K VŠEOBECNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2019 Úpravy administatívnych výdavkov inštitúcií EÚ v súlade s najnovšími dostupnými informáciami a aktualizácia príjmov (vlastných zdrojov)

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
stanovisko_MFSR.docx 16 kB Stanovisko Prevziať Prevziať
PS_DAB5.doc 43 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať