LPEU/2019/559 COM(2019)565 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV o vykonávaní odporúčania Rady o podpore zdraviu prospešných pohybových aktivít vo všetkých sektoroch

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
stanovisko_MŠVVaŠSR.docx 17 kB Stanovisko Prevziať Prevziať