LPEU/2019/549 COM(2019)551 Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY o poverení začať rokovania o dohode medzi Európskou úniou a Novým Zélandom o výmene osobných údajov medzi Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (E...

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
stanovisko_MVSR.docx 16 kB Stanovisko Prevziať Prevziať