LPEU/2019/543 COM(2019)564 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1139, pokiaľ ide o zavedenie obmedzení kapacít v prípade tresky škvrnitej vo východnej oblasti Baltského mora, zber údajov a...

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbežné-stanovisko-zmena-2016-1139-COM(2019)564.docx 17 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať