LPEU/2019/466 COM(2019)427 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v spoločnom výbore zriadenom Dohodou medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o prepojení ich systémov obchodovania s emisiami skleníkových plynov v súvislosti so zmenami príloh I a II k dohode

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbežné-stanovisko---zmeny-príloh-dohody-ETS.pdf 249 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať