LPEU/2019/438 *COM(2019)397 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1309/2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020)

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
PS_EGF_2019_.doc 43 kB Stanovisko Prevziať Prevziať