LPEU/2019/430 COM(2019)375 Návrh NARIADENIE RADY o rozdelení rybolovných možností na základe Protokolu, ktorým sa vykonáva dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova a Európskym spoločenstvom

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
stanovisko_MPRVSR.docx 15 kB Stanovisko Prevziať Prevziať