LPEU/2019/390 COM(2019)337 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP k zmene Protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd [RescUE]

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
stanovisko_MVSR.docx 15 kB Stanovisko Prevziať Prevziať