LPEU/2019/382 COM(2019)315 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Výročná správa o činnostiach Európskej únie v oblasti výskumu a technického rozvoja a monitorovaní programu Horizont 2020 v roku 2018

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
stanovisko_MŠVVaŠSR.docx 16 kB Stanovisko Prevziať Prevziať