LPEU/2019/315 JOIN(2019)12 SPOLOČNÉ OZNÁMENIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Správa o vykonávaní akčného plánu proti dezinformáciám

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predb_stan-COM-(2019)-12----Sprava-o-vykonavani-Akcneho-planu.doc 33 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať