LPEU/2019/292 COM(2019)515 Odporúčanie ODPORÚČANIE RADY, ktoré sa týka národného programu reforiem Litvy na rok 2019 a ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu stability Litvy na rok 2019

Nie je pridaný žiadny dokument k materialu
Nie je pridaný žiadny dokument k materialu