LPEU/2019/289 COM(2019)522 Odporúčanie ODPORÚČANIE RADY, ktoré sa týka národného programu reforiem Portugalska na rok 2019 a ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu stability Portugalska na rok 2019

Nie je pridaný žiadny dokument k materialu
Nie je pridaný žiadny dokument k materialu