LPEU/2019/237 COM(2019)239 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP k zmene Protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd (rozpočtový riadok 02 03 01 – Vnútorný trh a rozpočtový riadok 02 03 04 – Nástroje na riadenie vnútorného trhu)

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
stanovisko_MHSR.docx 16 kB Stanovisko Prevziať Prevziať
190603_predbežné-stanovisko_COM239_Protokol-31_rozpocet.pdf 144 kB Stanovisko Prevziať Prevziať