LPEU/2019/236 COM(2019)243 Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/124, pokiaľ ide o určité rybolovné možnosti

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
stanovisko_MPRVSR.docx 17 kB Stanovisko Prevziať Prevziať