LPEU/2019/233 COM(2019)206 Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Rumunsku, Taliansku a Rakúsku

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
stanovisko_MFSR.docx 18 kB Stanovisko Prevziať Prevziať