LPEU/2019/227 COM(2019)320 NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU č. 2 K VŠEOBECNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2019 Posilnenie hlavných programov pre konkurencieschopnosť EÚ: Horizont 2020 a Erasmus+

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
stanovisko_MŠVVaŠSR.docx 15 kB Stanovisko Prevziať Prevziať
stanovisko_MFSR.docx 16 kB Stanovisko Prevziať Prevziať