LPEU/2019/213 COM(2019)210 Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1388/2013, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky a stanovuje ich správa

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
stanovisko_MHSR.docx 15 kB Stanovisko Prevziať Prevziať