LPEU/2019/2 COM(2018)853 Návrh ROZHODNUTIE RADY o uzavretí, v mene Európskej únie a jej členských štátov, Protokolu k Dohode o spolupráci na civilnom globálnom navigačnom satelitnom systéme (GNSS) medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky, Chorvátskej republiky a Rumunska k Európskej únii

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
38_PSN_H.4_COM(2018)853_854_GNSS.pdf 260 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať