LPEU/2019/153 COM(2019)145 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE A RADE Osemnásta správa o pokroku dosiahnutom pri budovaní účinnej a skutočnej bezpečnostnej únie

Nie je pridaný žiadny dokument k materialu
Nie je pridaný žiadny dokument k materialu