LPEU/2019/151 COM(2019)147 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Priebežná správa o pokroku v súlade s článkom 5b rozhodnutia Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy a ktorým sa mu udeľujú výhody

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
stanovisko_MŠVVaŠSR.docx 18 kB Stanovisko Prevziať Prevziať