LPEU/2019/135 COM(2019)132 Návrh NARIADENIE RADY o rozdelení rybolovných možností v rámci vykonávacieho protokolu k Dohode o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Gambijskou republikou

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
stanovisko_MPRVSR.docx 15 kB Stanovisko Prevziať Prevziať