LPEU/2019/131 COM(2019)111 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Medzinárodnej komisii pre zachovanie atlantických tuniakov, a o zrušení rozhodnutia 10974/1/14 REV 1

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
stanovisko_MPRVSR.docx 15 kB Stanovisko Prevziať Prevziať