LPEU/2019/130 COM(2019)112 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie vo Všeobecnej rybárskej komisii pre Stredozemné more, a o zrušení rozhodnutia 9389/1/14 REV 1

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
stanovisko_MPRVSR.docx 15 kB Stanovisko Prevziať Prevziať