LPEU/2019/116 COM(2019)98 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Komisii pre tuniaky z Indického oceánu, a o zrušení rozhodnutia 9398/1/14 REV 1

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
stanovisko_MPRVSR.docx 15 kB Stanovisko Prevziať Prevziať