LPEU/2019/114 COM(2019)99 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Organizácii pre rybolov v juhovýchodnom Atlantiku, a o zrušení rozhodnutia 10127/14

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
stanovisko_MPRVSR.docx 15 kB Stanovisko Prevziať Prevziať