LPEU/2018/61 COM(2018)687 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Dlhodobá prognóza budúcich peňažných tokov do rozpočtu a peňažných tokov z rozpočtu EÚ (2019 – 2023)

Nie je pridaný žiadny dokument k materialu
Nie je pridaný žiadny dokument k materialu